top of page

Tietosuoja-asetus GDPR

Koulutettu hieroja on vaitiolovelvollinen työssään. 25.5.2018 voimaan tulevan tietosuoja-asetuksen jälkeen myös muut kuin hierojat ovat velvollisia suojaamaan tietonsa. Asiakas käyntien kirjaukset tehdään sähköiseen asiakastietojärjestelmään, joka on suomalainen ja turvallinen. Täyttämäsi asiakastietolomake säilytetään lukitussa tilassa. Käyntisi muistutusviesti tulee myös asiakastietojärjestelmäni kautta.

Lue lisää käytännöistä: klikkaa tästä Tietosuoja-asetuksen GDPR.n mukainen henkilötietojen käsittely yrityksessäni: Sitoudun noudattamaan asetuksen periaatteita ja asetuksen tarkentuessa kansallisella tasolla voin tulla muuttamaan toimintojani sen mukaisesti.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page